Přeskočit na obsah

Průběh zakázky

1. Úvodní schůzka
 • Seznámení obou stran
 • Seznámení se s prostorem, vašimi představami, nároky a životním stylem
 • Vyměření prostoru
 • Předání základních informací o průběhu zakázky
2. Vypracování cenové nabídky a její odsouhlasení klientem
3. Vypracování prostorového uspořádání
 • Navržení přesného uspořádání nábytku
 • Určení zón a jejich funkcí
 • Zohlednění ergonomických pravidel a vašich požadavků
 • Předání předběžného prostorového uspořádání klientovi (půdorysu)
4. Rozpracování vítězné varianty
 • Určení barevného spektra
 • Odsouhlasení jednotlivých kusů nábytku, osvětlení, dekorací, solitérů….
 • Určení stylu, nálady, atmosféry
5. Předložení kompletního návrhu interiéru
 • Předání 3D návrhů interiéru z několika úhlů pohledu (minimálně 4 pohledy)
 • Doporučení na osvědčené dodavatele, odkazy na nákup komponent
 • Konečná fakturace
6. Další možné práce související s realizací (fakturovány samostatně)
 • Vyhotovení detailního nákresu nábytku pro stolaře (v případě nábytku na míru), nebo aktivní konzultace se stolařem
 • Služba asistence při nakupování
 • Dotvoření (změna počtu členů domácnosti, nový domácí mazlíček, změna potřeb dětí související s věkem, změna zdravotního stavu apod.)